Anmälan till Chorus Lin provsjungning

Fyll i dina personuppgifter nedan så skickas en anmälan till körens dirigent, Anna-Carin Strand, som sedan tar kontakt med dig angående tid för provsjungning.

T.ex. vad du gör förutom att sjunga, övrig musikalisk bakgrund, vad du är bra på annars etc.